IMAG0363

Ombygging av skolebygg – Passiv branntetting

Eckersbergs gate 35, brannsikring kjeller, montering av branndører i leiligheter, generell oppgradering

Eckersbergs gate 35, brannsikring kjeller, montering av branndører i leiligheter, generell oppgradering