Abmas Fireproof

Abmas Fireproof er en del av Abmas Elektro.
Abmas Fireproof er en branntettingsavdeling som utfører branntetting i gulv, tak og veggkonstruksjoner.
Hos oss får du levert dokumenterte og sporbare løsninger innen tetting, etter trekking, strupere og fuging.
Etter all er faring Abmas Elektro har opparbeidet seg, etter utallige byggeprosjekter for offentlige og private eiendomsbesittere, viser det seg at det legges stor vekt på å branntette alle gjennomføringer i henhold til regelverk.
Vi vil derfor nå levere komplette løsninger innen denne tjenesten også.

Å benytte seg av Abmas Fireproof skal være like effektivt som det er å benytte seg av Abmas elektro. Vi kommer når du trenger våre tjenester, som vanlig er med kort leveringstid.
Våre nøkkelpersonell har lang erfaring innen passiv brannsikring og kan levere komplette løsninger.

Vi tar jobber i hele Oslo og Akershus, og kan hjelpe deg med alle typer tetting fra en tetting av kabel til store ombygninger og nybygg. Våre montører har kompetanse på alle områder innen faget passiv brannsikring og kan foreslå alternativ utførelse og produkter til de fleste gjennomføringer og hull.
Ta kontakt for en brannteknisk vurdering eller bestilling av tjenester.

Ring 24 08 49 00 eller fyll ut kontaktskjema.

Ta kontakt i dag

  Navn:

  Bestilling/Ressursnr:

  Telefon:

  Epost:

  Kommentar:

  Skriv inn følgende:

  captcha