Oppussing av leilighet

Eldre ledningsnett hadde en levetid på ca. 25 år. Etter denne perioden har gummien blitt sprø og ledningene kan ligge direkte mot hverandre uten den isolerende gummien. Dagens ledninger har en mye lenger levetid, det sies at levetiden på ledningsnettet er den samme som den forventede levetiden til boligen.

Hvis du pusser opp en eldre bolig i dag vil du helt sikkert ha andre behov enn de som fantes tidligere. Ofte ser vi at det elektriske anlegget ikke har blitt gjort noe med siden det ble installert.

For å få en status på hva som må gjøres med det elektriske anlegget ditt anbefaler vi en el-sjekk.

Vanlige feil ved det elektriske anlegget er:

 • Sikringsskap som ikke er bygget for dagens strømkrav og som ofte er utdaterte
 • Mangel på jording der jording er påbudt
 • Gamle og/eller ulovlige elektriske installasjoner
 • Skadede brytere og strømdeksler
 • Overdreven bruk av skjøteledninger

Dersom du skal pusse opp boligen din anbefaler vi deg å ta kontakt med oss. Da får du et tilbud på en oppgradering av ditt elektriske anlegg. Vi hjelper deg også med installasjon av nytt elektrisk utstyr som lamper, støpsler, sikringsskap o.l.

Ta kontakt i dag

  Navn:

  Bestilling/Ressursnr:

  Telefon:

  Epost:

  Kommentar:

  Skriv inn følgende:

  captcha