Ta ansvar for ditt elektriske anlegg!

Du som eier og bruker av boligen din er ansvarlig for at det elektriske anlegget er i orden.

Det er ofte mange skjulte feil og mangler i en bolig. Kanskje har du nettopp kjøpt en bolig, og vet ikke sikkert tilstanden på installasjon. Det står sjeldent noe om den elektriske installasjonen i salgsprospektet, og det er ikke alltid at tidligere eiere har opprettholdt de kravene man har som huseier. Med en el sjekk avdekker vi dette før det skjer en personskade, og forsikrer at det elektriske anlegget ikke vil utvikle farlige situasjoner som for eksempel en brann.

Bestiller du en el sjekk kontrollerer vi hele den elektriske installasjonen, og kommer  med anbefalinger i forhold til dagens nye forskrifter.

El-sjekken gir deg ikke bare en trygghet på at ditt elektriske anlegg er trygt, det er nemlig flere forsikringsselskaper som gir rabatt på forsikring av hjem som nylig har hatt el-sjekk.

Årsaken til tusenvis av branner årlig

Feil ved det elektriske anlegget er årsaken til tusenvis av branner årlig i Norge. Med ny teknologi øker også strømforbruket til det norske folk, og samtidig øker brannfaren og derfor behovet for en el-sjekk.

Årsakene er mange til feil i det elektriske anlegget. Elektriske feil er ofte vanskelig å oppdage, og uten fagkunnskap vil feilen kunne være en skjult branntrussel i årevis.

Det er vanlig å pusse opp boligen når man flytter inn, men det er ytterst få som vedlikeholder den elektriske installasjonen.

Unngå bekymringene, ta kontakt og få fastpris på en el-sjekk av din bolig!

Ta kontakt i dag

  Navn:

  Bestilling/Ressursnr:

  Telefon:

  Epost:

  Kommentar:

  Skriv inn følgende:

  captcha