Kundebasert internkontroll

Om du inngår en avtale om internkontroll i din bedrift med oss, kan vi tilby deg et komplett interkontrollsystem, ikke kun elektro, som er i henhold til «Forskrift om helse, miljø» og sikkerhetsarbeid i din virksomhet.   Ved levering er systemet à jour i henhold til lover og forskrifter,

Erfaringer viser at det er hyppige endringer i lovverket, spesielt innenfor brann og elektro. Gjennom en avtale om systemrevisjon sørger vi for at håndboken blir oppdatert og à jour i forhold til endringer i lovverket.  Gjennom en avtale om kontroll sørger vi for at de anlegg som avtalen omfatter blir gjennomgått og vurdert. dersom det er feil eller mangler blir disse anbefalt rettet. En slik avtale om retting av feil og mangler, ofte kalt «lukking av avvik», sørger for at anlegget er sikkert i bruk og at det oppfyller gjeldende regelverk.

Abmas Elektro har en egne internkontrollører som bruker sin tid til å kontrollere og ta vare på din bedrifts installasjon. Hvorfor vente til en personskade eller driftstans skjer?

Be om et tilbud på en årlig kontroll

Ta kontakt i dag

  Navn:

  Bestilling/Ressursnr:

  Telefon:

  Epost:

  Kommentar:

  Skriv inn følgende:

  captcha