Abmas Elektro legger vekt på FDV (Forvaltning-, Drift- og Vedlikehold) dokumentasjon og bruker gode systemer som kan gi dere som kunder både papir og elektroniske versjoner (CD eller Internett)   Dokumentasjonen skal gi deg som kunde, en sikkerhet for at det anlegget som er levert tilfredstiller de lover og regler som myndighetene setter til en slik installasjon. I tillegg til dette gir dokumetasjonen en oversikt over kostnader som skal kunne danne grunnlag for budsjetter og utleiepriser etc.  FDV dokumentasjonen omfatter alt matriell, hvor og hvordan det er installert og hvordan anlegget skal vedlikeholdes. Det skal også komme frem hvilken type materiell og løsning som er valgt. I tillegg til detet skal det komme frem hvordan man skal håndtere anlegget, funksjonsbeskrive de forskjellige systemer, samt gi en veiledning i bruk av produkter og systemer, renhold og planer for når og på hvilken måte vedlikeholdet skal utføres.

Abmas Elektro har høy fokus på FDV dokumentasjon og starter alltid dokunetasjonsprosessen samtidig med at arbeidet starter, dette for å sikre at dokumentasjonen

Ta kontakt i dag

  Navn:

  Bestilling/Ressursnr:

  Telefon:

  Epost:

  Kommentar:

  Skriv inn følgende:

  captcha